shop

Pre reguláciu podlahového vykurovania potrebujete:
• Centrálnu jednotku Evohome so stojanom (alebo set s kotlovou jednotkou BDR – ak chcete ovládať aj kotol)
• Regulátor podlahového vykurovania HCE80 s anténou (zabudovanou alebo externou)
• Snímače alebo zadávače teploty miestnosti – pre každú zónu jeden
• Termopohony MT4 (alebo MT8) – podľa počtu okruhov podlahovky

Počet výsledkov: 6